• Inmeten op locatie
  • In-house productie
  • Vakkundig montageteam

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Profideur
Website: www.profideur.nl
Inschrijfnummer KvK: 64650022

Welke gegevens worden er verzameld?

E-mailadres
Bij het verzamelen van het e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer daarvoor geen toestemming is verleend.

Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die is aangevraagd en voor de levering van onze producten.

Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid om u hiertegen te verzetten en u te laten registreren in het bel-me-niet-register.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van de gesloten overeenkomst;
  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  • Er toestemming is gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens

  • Op de pagina waar persoonsgegevens verstrekt worden, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mailadres: info@profideur.nl
Telefoonnummer: 06 1815 8262
Adres: Simon Stevinweg 9a, 3241 MD, Middelharnis

Dit privacybeleid is onder voorbehoud van wijzigingen. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zult u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.